Kurt Laurenz Theinert

Kurt Laurenz Theinert is a photographer and live performing light and media artist. His „visual piano“ performances are shown all around the world in Sao Paulo, London, Sydney, Berlin, New York and Singapore. He concentrates in his work on visual experiences that do not refer, as images, to anything. On the contrary, he is striving for an abstract, reductive aesthetic that has ultimately led him – through a wish for more dematerialization —from photography to light as a medium. With the aid of software developers Roland Blach and Philipp Rahlenbeck, he has created an ‘image instrument’ (visual piano) on a MIDI-keyboard basis, that allows him to translate his artistic intentions into live performances while configuring time with light. He creates pure visual music – live, abstract and space filling by using 360° panorama projection. There is no technical link between sound and image to enable a spontaneous dialogue between him and the musician. In his compositions and improvisations, he pries open the static properties of his projection spaces in favour of only those spatial correlations that can be perceived in the dynamics.

Курт Лауренц Тейнерт

Курт Лауренц Тейнерт е фотограф и артист в сферата на светлинния дизайн и новите медии. Неговите живи представления с “визуално пиано” са обиколили цял свят – Сао Пауло, Лондон, Сидни, Берлин, Ню Йорк, Сингапур. Работата му се фокусира върху визуални преживявания, които не отпращат към нищо от визуална гледна точка, изцяло насочен е към абстрактните форми и опростената естетика, довела го от фотографията до работата със светлина като основен носител. С помощта на софтуерните инженери Роланд Блах и Филип Раленбег създава “визуалното пиано”, което е на принципа на пианото MIDI, но позволява на артиста да предаде артистичните си приумици в живо представление, което съчетава времето и светлината. Курт създава изцяло визуална музика – жива, абстрактна и обземаща изцяло пространството, докато използва 360-градусова панорамна проекция. Не съществува техническа връзка между звуковите и визуалните елементи, която да позволи спонтанен диалог между изкуствата и артиста, който борави с тях. В композициите и импровизациите на Курт статичните характеристики на проекцията са изцяло отворени към пространствените измерения, уловени в динамиката на артистичната мисъл.

theinert-lichtkunst.de
visual-piano.com
vimeo.com/kurtlaurenztheinert