Mirian Kolev

Mirian Kolev is а musician who works in the sphere of experimental, electroacoustic, ambient, and improvisational music and sound art. Since 2012 his main activity is related with his solo ambient project E.U.E.R.P.I. and he has taken part in many festivals and events in Bulgaria, Norway, Serbia, Romania, the Czech Republic, Germany, Austria, Slovakia, Denmark, Lithuania, Latvia, Estonia, Ireland, Poland, and collaborated with many other musicians, visual artists, and dancers. Mirian has started E.U.E.R.P.I. with the intention to present music as an expression, or in other words to be able to convey emotions in the purest form without frames. In E.U.E.R.P.I. he uses a guitar, software effects and other non-traditional objects.

Mirian has participated in RADAR—Festival Beyond Music, Art Simposium LOMEA, Yaga Gathering open-air festival, Waha Festival, Process Space Art Festival, Tripoteca Psychedelic Film and Art Festival, God Goes Deep—National Cathedral of Denmark, Global Chill—Out Festival, IN THE PALACE—International Short Film Festival, Midnight Sun Festival, JAZZ READINGS National Book Fair, Workshop DRAW THE MUSIC—National School of Fine Arts Tryavna, DA Fest, Night of Museums and Galleries (Plovdiv), Sofia Underground Performance Art Festival, The Old School Art Residency.

Мирян Колев

Мирян Колев е музикант, работещ в сферата на експерименталната, електроакустичната, ембиънт, импровизационната музика и саунд арта. От 2012 основната му дейност е свързана със соловия му проект E.U.E.R.P.I., с който участва на множество фестивали, форуми и събития в България, Норвегия, Сърбия, Румъния, Чехия, Германия, Австрия, Словакия, Дания, Литва, Латвия, Естония, Ирландия, Полша. Работи с множество различни музиканти, визуални артисти, танцьори. Мирян създава E.U.E.R.P.I. с идеята да представя музизиката като вид експресия или с други думи да изразява мислите и емоциите си в най-чист вид под формата на звук без да ги пречупва и слага в рамки. В рамките на проекта използва китара, софтуерни ефекти, както и нетрадиционни предмети.

Мирян е участвал във фестивала RADAR—Festival Beyond Music, Международния симпозиум за съвременно изкуство Ломея, фестивала Yaga Gathering, фестивала Waha, Process Space Art Festival, Tripoteca Psychedelic Film and Art Festival, God Goes Deep—National Cathedral of Denmark, Global Chill—Out Festival, IN THE PALACE—Международен фестивал за късометражно кино, Midnight Sun Festival, JAZZ READINGS National Book Fair, DRAW THE MUSIC работилница към Средното художество училище по приложни изкуства в Трявна, DA Fest, Нощ на музеите и галериите в Пловдив, Sofia Underground Performance Art Festival, The Old School Art Residency.

soundcloud.com/mirian-kolev
euerpi.bandcamp.com/