Polina Stoyanova

Polina Stoyanova is a visual artist, living and working in Sofia, Bulgaria, also known under the artistic name Jo Iyaa. She is a graduate in Animation Directing and has also finished the one year educational program in contemporary dance Dance Port Derida. For the past ten years her work ranges from graphic design, illustration, and animations in collaboration with artists from different fields, to multimedia and visual environment for contemporary performances, paintings and murals. For several years now she has been actively working and participating in international projects, based on Non-Formal education, developing artistic approach to topics like environmental issues, Human Rights and sustainable development. So far she has accomplished personal projects in artistic residencies in Bulgaria, Germany, Portugal, and Brazil. She collaborated with artist and artistic groups like: Kottarshky and The Rain Dogs, Derida Dance Company, Norman Douglas, Martyna Lorenz, Hygin Delimat, Malgorzata Pianovska, Compagnia Collaps, Luc Reboullet, Petya Mukova, Philip Milanov, Marion Darova, Alexander Daniel, Farra Fanfarra, Natasa Konjevic, Joze Carvalho, etc.

Полина Стоянова

Полина Стоянова е визуален артист, който живее и работи в София, известна също под артистичното име Jo Iyaa. Тя е завършила Анимационна режисура, а също и едногодишната обучителна програма за съвременния танц Танц Port Derida. За последните десет години работата й варира от графичен дизайн, илюстрация, анимация, мултимедия и визуална среда за съвременни продукции, живопис и стенописи. От няколко години активно работи и участва в международни проекти на неправителствени организации, ползващи методики от неформалното обучение, в които развива артистичен подход към теми като опазането на околната среда, устойчиво развите и правата на човека. До момента е изпълнила лични проекти в артистични резиденции в България, Германия, Португалия и Бразилия. Работила е в колаборация с: Kottarshky and The Rain Dogs, Derida Dance Company, Norman Douglas, Martyna Lorenz, Hygin Delimat, Malgorzata Pianovska, Compagnia Collaps, Luc Reboullet, Petya Mukova, Philip Milanov, Marion Darova, Alexander Daniel, Farra Fanfarra, Natasa Konjevic, Joze Carvalho и други.

joiyaa.tumblr.com
vimeo.com