CAMP 2017

German—Bulgarian Art Collaboration

Electronic Music meets Media Arts and Performance

Workshop

May 22—25
FABRICA 126
126 Maria Louiza Blvd

Artists' Talks & Surprise Action Night

May 24, 18:30—22:30
FABRICA 126
126 Maria Louiza Blvd

Selected artists of the CAMP collective will present their work, talk about their ideas and do individual performances

 

 

Live Performances Night

May 26, 18:30—00:30
FABRICA 126
126 Maria Louiza Blvd

Audiovisual performances created and performed by the CAMP collective featuring the participating artistsCAMP 2017

Немско—българско културно партньорство

Електронната музика среща медийните изкуства и пърформанса

Резидентска програма

22—25 май
FABRICA 126
бул. Мария Луиза 126

 

Surprise Action Night: представяне на артистите

24 май, 18:30—22:30
FABRICA 126
бул. Мария Луиза 126

Избрани артисти от екипа на CAMP ще разкажат за работата и творческите си идеи в индивидуални презентации
Live Performances Night

26 май, 18:30—00:30
FABRICA 126
бул. Мария Луиза 126

Аудио-визуални презентации, създадени и реализирани от екипа на CAMP и участващите артисти

The Festival

The international festival CAMP offers an innovative interactive laboratory for sound artists, visual artists, cross-media artists, dancers, performers and scientists. The event takes place in varying cities throughout Europe and features experimental and electronic music in dialogue with visual and performing arts. For its fifteenth edition, the CAMP festival will take place in Sofia from May 22 to May 27, 2017. It will become a German—Bulgarian art and research project that will gather renowned artists from the Bulgarian and German scene, which for several days during specially organized workshops will create a unique artwork for the Bulgarian and Sofia audience in particular. The results are showcased to the public in concerts, installations and performances held alongside the event. In addition, artistic research, lectures and workshops discuss, convey and develop various themes and aspects of audiovisual art.

Фестивалът

CAMP е международен фестивал, който предлага интерактивна лаборатория за музиканти, изпълнители, визуални и интердисциплинарни артисти. Събитието се случва на различни места из цяла Европа и свързва експерименталната електронна музика с визуалните и изпълнителските изкуства. Петнадесетото издание на CAMP ще се проведе в София, България, от 22 до 27 май 2017. То ще се превърне в немско—български артистичен и изследователски проект, който ще срещне известни имена от българската и немската сцена. В рамките на няколко дни те ще впуснат в създаването на уникални произведения, които в последствие ще бъдат представени пред българската публика. Резултати от програмата могат да бъдат под формата на концерт, инсталация или пърформанс и са достъпни и видими през целия период на провеждане на събитието. Едновременно с креативния процес различни теми от сферата на аудио–визуалните изкуства ще бъдат развивани и представяни чрез допълнителни лекции, дискусии и работилници.